Online DestekOnline Destek Sistemini kullanarak kolay bir ?ekilde , problem kayd? açabilir, problem takip numaras? ile açt???n?z problemlerin takibini rahatl?kla yapabilirsiniz. ONL?NE DESTEK S?STEM? ile bildirdi?iniz problemler kay?t alt?na al?narak, uzman kadromuz taraf?ndan en k?sa sürede çözümlendikten sonra gerekli bilgilendirme yap?larak problem kayd? sistemde kapat?l?r.

Mü?teri memnuniyeti üzerine kurdu?umuz hizmet anlay???m?z ile 7/24 teknik destek, size özel atanan online destek sistemi ?ifreniz  ile hizmet kalitemizi en üst noktaya ç?karmay? hedefliyoruz.

Servis Seviyesi Garantisi: Verdi?imiz hizmetin öneminin bilinci ile mü?terilerimize Servis Seviyesi Garantisi ile tan?mlanan garantiler vererek, güven ortam?n? hizmetin tekliflendirme a?amas?nda sa?lanmas?n? amaçl?yoruz.

Destek sistemimizi kullanarak bildirmi? oldugunuz probelm, istek vb beklentileriniz kay?t alt?na al?nca?? için 1 Y?l sonunda sistem tan?m?n?z yap?larak taraf?n?za Servis Seviye Garantisi verilmektedir. Bu istatistik ve garanti sayesinde maliyetlerinizi mimimuma indirirken, sürekli geli?en internet dünyas?ndaki yeniliklerden faydalanman?z için yüksek bir bütçe ay?rman?za gerek kalmayacakt?r.

Online Destek  Sistemini incelemek ve Sistem kay?t ?ifresi alabilmek için lütfen a?a?daki linke t?klay?n?z ya da Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine mail at?n?z.

7/24 DesignTurk Destek Sistemi için lütfen t?klay?n?z…..